Pochetukhin Alexander

Pochetukhin Alexander

CEO

Volkov Evgeny

Volkov Evgeny

Expert in management of export-import activities

Pochetukhina Tamara

Pochetukhina Tamara

Assistant CEO